Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Trường THCS Tả Lủng


  Admin: Trường THCS Tả Lủng
  Lập web 18.08.2013 Ảnh admin: Đây nè
  Đơn vị công tác: THCS Tả Lủng huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

  Địa chỉ: THCS Tả Lủng huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang
  Liên hệ Email: gmail:thcstalung@gmail.com
  Gửi ý kiến cho admin
  TẠI ĐÂY

  ĐT:0972.417.999 – 01689.417.999

  Tài nguyên dạy học

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trường THCS Tả Lủng)

  Điều tra ý kiến

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Codo

  KHU VIP

  Báo mới

  Liên kết web


  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Tả Lủng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Giới thiệu bản thân >

  Hướng dẫn thực hiện hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014của Sở giáo dục Hà Giang

   UBND TỈNH HÀ GIANG

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Số:  678 /SGDĐT-GDTrH

   

  Hà Giang, ngày 08 tháng 8 năm 2013

  V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ                       

        GDTrH năm học 2013-2014  

   

   

  Kính gửi:

  - Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;

  - Các trường THPT, trường cấp 2-3 trong tỉnh;

  - Trung tâm KTTH- Hướng nghiệp tỉnh.

       

   

  Căn cứ vào công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 8 năm 2013 của  Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013-2014;

  Căn cứ vào Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về việc “Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ vào đặc điểm tình hình và thực tiễn công tác giáo dục trung học tỉnh Hà Giang,

  Sở GD&ĐT Hà Giang hướng dẫn phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường THPT, trường cấp 2+3, trung tâm KTTH-HN tỉnh (gọi chung là các cơ sở giáo dục) tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014 như sau:

  A - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

  1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với việc tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục trung học.

  2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giản nội dung dạy học; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Mở rộng, nâng cao chất lượng Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2013-2014.

  3. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trung học.

  4. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học về năng lực chuyên môn, kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm đánh giá, công tác chủ nhiệm lớp; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn trong trường trung học; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

  5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục trung học theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý.

  B - NHIỆM VỤ CỤ THỂ

  I. Công tác tư tưởng chính trị

   Tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; Nghị quyết Hội nghị trung ương 9 khóa X của Đảng; Thông báo kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương 2 khóa VIII, phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020; Nghị quyết Đai hội Đảng bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2010-2015 về "Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng Giáo dục-Đào tạo" chuyên đề về Giáo dục đào tạo của Tỉnh uỷ Hà Giang và các Nghị quyết của huyện (thành phố) để nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong việc thực thi nhiệm vụ, chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Nâng cao nhận thức và hiện thực hóa các nội dung của cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân và các nội dung khác như:

  - Tình hình phát triển KT- XH của tỉnh Hà Giang.

  - Chỉ thị số 40 - CT/TW của Ban Bí thư về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục; Quy định đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/04/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

  II. Thực hiện kế hoạch năm học

  - Ngày tựu trường:                                                15/8/2013

  - Ngày bắt đầu học:                                              19/8/2013

  - Ngày khai giảng:                                                          05/9/2013

  - Học kì I: 19 tuần, ngày kết thúc học kì I:           27/12/2013

  - Ngày bắt đầu học kì II:                                                30/12/2013

            - Học kì II: 18 tuần, ngày kết thúc học kì II:                  23/5/2014

  - Kết thúc năm học chậm nhất vào ngày:            31/5/2014

  - Thi học sinh giỏi:

  +Cấp tỉnh THPT ngày                                        27/11/2013

  + Cấp Quốc gia lớp 12 THPT theo lịch của Bộ GD&ĐT vào các ngày 02,03,04/01/2014.

  + Thi học sinh giởi cấp tỉnh lớp 9 THCS vào ngày 12/3/2014

   - Thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 vào các ngày 02, 03, 04/06/2014.

   - Xét công nhận tốt nghiệp THCS hoàn thành chậm nhất ngày 15/06/2014.

  - Tuyển sinh vào các lớp 10 năm học 2014- 2015 hoàn thành trước ngày 31/07/2014.

  III. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trung học

  1. Tổ chức thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục

  1.1. Những vấn đề chung

  Ngay từ đầu năm, các cơ sở giáo dục trung học xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, trong đó: học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần, phù hợp với điều kiện của địa phương và từng trường trên cơ sở đảm bảo thời gian kết thúc học kì I, kết thúc năm học thống nhất trong toàn tỉnh, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì.

   Các nhà trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các tiết sinh hoạt tập thể (chào cờ, sinh hoạt lớp) hoặc các hoạt động giáo dục theo các chủ đề của cấp học được quy định chương trình. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống của nhà trường.

  Các đơn vị cần có kế hoạch tăng cường, củng cố cơ sở vật chất trường học, tu sửa bàn ghế, vệ sinh trường học, bảo quản sách giáo khoa (SGK), sách giáo viên, thiết bị dạy học,... thường xuyên nhằm đảm bảo những điều kiện tối thiểu phục vụ cho công tác dạy và học. Việc sử dụng SGK phổ thông và tài liệu giảng dạy, học tập thực hiện theo công văn số 6631/BGDĐT- GDTrH ngày 25/07/2008 của Bộ GD&ĐT, giữ gìn và sử dụng SGK cũ thực hiện theo công văn số 416/TBTH ngày 20/8/2002 của Sở GD&ĐT Hà Giang.

  Chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo các chuyên đề cho Cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đảm bảo chất lượng,  hiệu quả. Trong năm học, mỗi trường phải tổ chức ít nhất 3 hội thảo chuyên đề chuyên môn (có kế hoạch, tài liệu, hồ sơ và kỉ yếu hội thảo lưu trữ). Khuyến khích tổ chức hội thảo chuyên đề cấp trường, liên trường, khối, liên khối, cấp huyện, thành phố. Nội dung các chuyên đề nên tập trung vào một số vấn đề sau. Chẳng hạn: về kiến thức, kĩ năng, giáo án của môn học; việc vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh; nghiệp vụ quản lí trường học; thăm lớp, dự giờ, thao giảng chuyên môn; kĩ thuật kiểm tra đánh giá; việc sử dụng thiết bị dạy học; ... Tăng cường bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Đảm bảo cho giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình SGK, biết áp dụng các phương pháp dạy học tích cực và sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học.

   Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường THPT, trường cấp 2-3 nhất thiết phải có chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc sử dụng, bảo quản thường xuyên, có hiệu quả thiết bị dạy học được cung cấp, định kì kiểm tra 2 tháng/lần có biên bản xác nhận, sửa chữa, bảo dưỡng (nếu có) kèm theo. Đối với những bộ môn khoa học thực nghiệm phải đảm bảo thực hiện đủ các bài thí nghiệm, thực hành quy định trong phân phối chương trình. Đẩy mạnh phong trào thi đua sử dụng hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học. Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng hoặc mô hình dạy học áp dụng trong giảng dạy của bộ môn.

  Công tác bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém: Ngay từ đầu năm học các đơn vị, cơ sở giáo dục khảo sát, phân loại trình độ học sinh. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém. Kế hoạch cần thể hiện rõ về thời gian, nội dung dạy học, phân công giáo  viên,... một cách cụ thể theo từng tháng, từng kì. Hoạt động này cần tiến hành ngay từ tháng 9/2013 cho đến khi kết thúc năm học.

   1.2. Đối với cấp Trung học cơ sở

  - Hướng dẫn và chỉ đạo giáo viên bám sát các văn bản số 6181/THPT ngày 19/02/2002; số 5738/THPT ngày 08/7/2003 về việc thực hiện chương trình lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 cho các vùng miền đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

  - Phòng GD&ĐT các huyện thành phố phải đảm bảo 100% các trường THCS đều học ngoại ngữ. Ở những nơi có điều kiện kinh tế xã hội phát triển, việc học ngoại ngữ thực hiện theo văn bản hướng dẫn số 4826/THPT ngày 06/6/2002 của Bộ GD&ĐT. Năm học 2013-2014, học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT đều phải học môn tiếng Anh chương trình 7 năm hoặc tiếng Trung Quốc.

  - Tổ chức triển khai cuộc thi Giải toán qua mạng Internet, Olympic Tiếng Anh trên Internet, Olympic Toán tuổi thơ,... cho học sinh cấp THCS, tổ chức thi từ cấp trường, cấp huyện (thành phố), cấp tỉnh. Thành lập đội tuyển học sinh dự thi cấp Quốc gia (có văn bản hướng dẫn cụ thể sau).

  1.3. Đối với cấp Trung học phổ thông

  - Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình giáo dục phổ thông.

  - Tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường, chọn đội tuyển thi cấp tỉnh và cấp quốc gia.

  - Tổ chức triển khai cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cho học sinh cấp THPT, tổ chức thi từ cấp trường, cấp tỉnh. Thành lập đội tuyển học sinh dự thi cấp Quốc gia (có văn bản hướng dẫn cụ thể sau).

  - Tổ chức ôn tập bồi dưỡng kiến thức cho học sinh  lớp 12 sau khi kết thúc chương trình học kỳ I nhằm nâng cao chất lượng và tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT. Chú trọng việc tổ chức, hướng dẫn cho học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm môn Ngoại ngữ và các môn khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học).

  - Xây dựng kế hoạch, thông báo triệu tập và tổ chức ôn thi, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh trượt tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013 ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố môn thi tốt nghiệp năm học 2013-2014.

  1.4. Tăng cường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

  Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: Căn cứ vào Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS, THPT, phòng GD&ĐT các huyện, thành phố cần chỉ đạo các trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, bố trí và huy động được kinh phí tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Nội dung dạy học 2 buổi/ngày cần tập trung vào phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; giãn thời gian với các nội dung dài, khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống; hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp đối tượng học sinh.

   Trường THPT Chuyên và các trường phổ thông DTNT tỉnh, nội trú miền, nội trú huyện, cụm xã, các trường phổ thông dân tộc bán trú; nhất thiết phải tổ chức thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. ngoài các nội dung dạy học đã nêu trên cần tập trung vào việc tăng cường dạy tiếng Việt, kỹ năng sống,... cho các em. 

   1.5. Tổ chức dạy học tự chọn

  Hoạt động dạy học tự chọn cần phải được quan tâm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả hơn theo hướng dẫn văn bản số 586/SGD-GDTrH ngày 23/8/2010 về việc "Hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCS và cấp THPT từ năm học 2010-2011", cụ thể như sau:

  - Môn học tự chọn nâng cao của Ban cơ bản có thể sử dụng sách giáo khoa nâng cao hoặc sử dụng sách giáo khoa biên soạn theo chương trình chuẩn kết hợp với chủ đề tự chọn nâng cao của môn học đó.

  - Dạy học chủ đề tự chọn bám sát là để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới.

  - Kế hoạch dạy học chủ đề tự chọn bám sát (chọn môn học, ấn định số tiết/tuần cho từng môn, tên bài dạy) cho từng lớp, ổn định từng học kì trên cơ sở đề nghị của các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp và hiệu trưởng quyết định.

  - Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn nâng cao, chủ đề tự chọn bám sát các môn học thực hiện theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT của bộ GD&ĐT

  1.6. Việc tổ chức dạy học ngoại ngữ

  a) Môn tiếng Anh:

  + Các trường đủ điều kiện về giáo viên, CSVC và quản lí được lựa chọn tham gia thí điểm dạy tiếng Anh lớp 6, lớp 10 theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020.

  + Đối với các trường khác: Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS, THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

  + Các trường có đủ điều kiện về giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai thí điểm Chương trình giáo dục phổ thông  môn Tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” cho học sinh lớp 10 vào đầu năm học 2013-2014.

   b) Đối với môn tiếng Trung

  Trường THPT Đồng Văn, cấp 2+3 Phương Tiến, Trường PTDT Nội trú Tỉnh, Nội trú cấp 2+3 Yên Minh tổ chức cho học sinh học tiếng Anh, tiếng Trung theo nhu cầu học sinh đó học 4 năm ở THCS. Các trường THCS ở vùng giáp biên giới Việt - Trung có thể dạy tiếng Trung tùy theo nhu cầu của học sinh.

   1.7. Về việc thực hiện các hoạt động giáo dục

   a) Việc phân công giáo viên thực hiện các hoạt động giáo dục

  Đối với giáo viên được phân công thực hiện Hoạt động ngoài giờ lên lớp, Hoạt động giáo dục hướng nghiệp được tính tiết dạy như các môn học khác. Việc tham gia điều hành các hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ, sinh hoạt lớp) là nhiệm vụ của Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm lớp, không tính là giờ dạy học.

   Đối với công tác tư vấn, hiệu trưởng có thể phân công giáo viên làm công tác tư vấn chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Giáo viên tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt. Giáo viên làm công tác tư vấn được bố trí chỗ làm việc riêng và được vận dụng hưởng các chế độ chính sách hiện hành.

  b) Về hoạt động giáo dục nghề phổ thông:

  Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH  ngày 16/8/2007 và công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ GD&ĐT. Các trường THCS, THPT cần phối hợp với Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh để tổ chức hoạt động giáo dục nghề phổ thông.

  * lưu ý: Riêng khối 11 THPT, 100% học sinh  phải hoàn thành chương trình giáo dục nghề phổ thông.

  c)Việc thực hiện các nội dung giáo dục địa phương: Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường THPT, cấp 2+3 thực hiện theo công văn số: 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/07/2008 của Bộ GD&ĐT.

  d) Tiếp tục thực hiện tích hợp ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục: tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục phòng chống tham nhũng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

   Tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc, vùng núi.

    2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

  - Tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường, tổ chức các hoạt động để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.

  - Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ lên lớp, ở trong hay ngoài phòng học. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

  -  Triển khai chỉ đạo điểm thực hiện đề án "Xây dựng mô hình trường phổ thông đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục giai đoạn 2012 - 2015" kèm theo Quyết định số 4763/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2012  của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhằm đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; Tăng cường tổ chức các hoạt động như: Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh, Ngày hội sử dụng ngoại ngữ, Ngày hội đọc,…

  - Triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT tại Công văn số 446/SGDĐT-GDTrH ngày 10/6/2013; sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;…

  - Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học theo Công văn số 674/SGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2013 của Sở GD&ĐT. Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học theo Công văn số 676/SGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2013 của Sở GD&ĐT. 

  - Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.

  - Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số.

  - Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

  - Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc hoạt động kiểm tra, chú trọng việc tổ chức thi và kiểm tra nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh trung học.

  - Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục nêu trên, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng các hoạt động về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.

  - Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không;kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học.

  - Trong các bài kiểm tra, giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành. Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học; tăng cường ra câu hỏi kiểm tra để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

  - Chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ. Nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với các môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kì thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12. Tiếp tục triển khai đánh giá các chỉ số trí tuệ (IQ, AQ, EQ…) trong tuyển sinh trường THPT chuyên ở những nơi có đủ điều kiện.

  - Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ, sở GDĐT, phòng GDĐT và các trường học.

  - Tiếp tục tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao; hội thi  tin học, hùng biện ngoại ngữ, ngày hội đọc sách; thi Giải toán trên máy tính cầm tay, Giải toán trên Internet, Olympic tiếng Anh trên Internet; cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; các hoạt động giao lưu,… theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

  3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

  3.1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

   Để Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý Các phòng giáo dục, các trường trực thuộc Sở GD&ĐT cần làm tốt các nhiệm vụ:

  - Tổ chức tốt việc tập huấn tại địa phương về nội dung: Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh; Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật; Tổ trưởng chuyên môn trường trung học chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tổ chức các hoạt động chuyên môn; .... đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn của Sở GD&ĐT.

  -  Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ hoạt động dạy học qua mạng internet.

  - Chú trọng việc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trung học cốt cán ở mỗi cấp quản lý và nhà trường; tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), cử đi bồi dưỡng theo các chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

  3.2. Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên

  - Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học (có hướng dẫn riêng). Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; tăng cường tổ chức hội thảo từ cấp trường, cụm trường, phòng, sở GDĐT. Triển khai thực hiện quy định mới về đánh giá giờ dạy của giáo viên trung học (có hướng dẫn riêng)..

  - Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi các cấp (Có hướng dẫn riêng); đầu tư xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các cơ sở giáo dục trung học. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học các chủ đề tích hợp theo Công văn số 676/SGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2013 của Sở GD&ĐT.

  - Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên năng lực nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

  3.3. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

  - Đối với các trường trung học cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng - an ninh, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học. Từng bước khắc phục tình trạng giáo viên không đúng chuyên môn dạy kiêm nhiệm.

  - Trong một năm học hiệu trưởng, phó hiệu trưởng dự ít nhất 01 tiết dạy/01 giáo viên; tổ trưởng, tổ phó dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất 04 tiết dạy/01 giáo viên.  Mỗi giáo viên phải được Ban giám hiệu hoặc Tổ chuyên môn dự ít nhất 04 tiết dạy/1 năm họcít nhất 18 tiết dự giờ đồng nghiệp (10 tiết của học kì I, 8 tiết của học kì II).

  3.4. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học

  - Các đơn vị xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn giáo viên, học sinh sử dụng máy vi tính và khai thác mạng Internet, các phần mềm vào mục đích quản lí, giảng dạy và học tập. Trong đó, mỗi giáo viên có ít nhất 5 giáo án được soạn trên  máy vi tính. Khuyến khích giáo viên thực hiện soạn giáo án bằng máy tính, nghiêm cấm việc sao chép, sử dụng nguyên mẫu, nội dung giáo án của người khác. Giáo viên thuộc những trường được trang bị máy chiếu Projecter phải đảm bảo có ít nhất 3 tiết/năm học/giáo viên sử dụng máy chiếu (sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn riêng).

  -  Các phòng GD&ĐT  huyện, thành phố, các trường THCS, THPT, trường cấp 2-3 thống nhất sử dụng phần mềm quản lí trường học. Xây dựng “nguồn học liệu mở ” phục vụ dạy và học trên Website của Sở.

  - Dạy tin học trong trường phổ thông thực hiện theo văn bản số 3209/BGD&ĐT-GDTrH ngày 21/04/2006 của Bộ GD&ĐT. Các trường THCS thuộc dự án THCS II có kế hoạch sử dụng hiệu quả máy tính được cung cấp, có thể tổ chức cho học sinh học tự chọn môn tin học hoặc học nghề phổ thông.

  - Tổ chức quản lý, khai thác Internet ở trường phổ thông theo hướng dẫn tại văn bản số 9810/GDTrH ngày 04/11/2004 của Bộ GD&ĐT.

  3.5. Duy trì và thực hiện công tác phổ cập:

  Các đơn vị đã đạt chuẩn phổ cập GD THCS phải tiếp tục kiểm tra, rà soát, duy trì, bổ sung và công nhận lại hằng năm nhằm đảm bảo cho kết quả phổ cập THCS bền vững. Trên cơ sở đó, tiến hành phổ cập GD THCS đúng độ tuổi. Ngoài ra, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch phổ cập GD bậc Trung học ở những nơi có điều kiện theo hướng dẫn tại văn bản số 3240/THPT ngày 23/04/2003 của Bộ GD&ĐT.

  3.6. Giáo dục quốc phòng, y tế học đường:

  - Thực hiện hiện nhiệm vụ GDQP - AN năm học 2013-2014 theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT (có công văn hướng dẫn riêng); Các trường tổ chức dạy học rải theo phân phối chương trình, đánh giá kết quả  học tập môn học GDQP - AN theo Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THPT, THCS hiện hành.

  - Tổ chức tốt hoạt động giáo dục An toàn giao thông. Chú trọng công tác phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội trong học đường. Xây dựng môi trường lành mạnh trong trường học.

  - Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, TDTT trong trường học, triển khai chăm sóc sức khỏe cho học sinh, công tác Bảo hiểm Y tế học đường theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hà Giang và Sở GD&ĐT.

  - Quy định hoạt động Y tế trong trường học thực hiện theo văn bản số 587/SGD-GDTrH ngày 23/8/2010 của Sở GD&ĐT Hà Giang.

   3.7. Các hoạt động chuyên môn chủ yếu trong năm học

  - Triển khai kế hoạch giáo dục pháp luật năm 2013 -2014: Bao gồm thi tìm hiểu pháp luật và thi học sinh giỏi môn GDCD.

  - Tổ chức giải điền kinh cấp tỉnh, toàn quốc. Tổ chức hội khỏe phù đổng toàn tỉnh lần thứ VI năm 2014.

  - Thi giáo viên giỏi THPT cấp tỉnh.

  - Thi Giáo viên tổng phụ trách giỏi năm học 2013-2014.

  - Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh, toàn quốc.

  - Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp.

  - Thi giải toán trên mạng Internet.

  - Tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên mạng Internet.

  - Tổ chức thi Olympic toán tuổi thơ cấp tỉnh và toàn Quốc.

  - Tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2013 - 2014.

  - Tổ chức đánh giá và tổng kiểm tra công tác thiết bị dạy học.

  - Tổ chức giao ban khối trung học mỗi quý một lần.

  - Tổ chức kiểm tra, đánh giá và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, thư viện đạt chuẩn của các đơn vị.

  - Tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên môn theo chuyên đề hoặc định kì đối với các đơn vị trực thuộc, phòng  GD&ĐT các huyện, thành phố.

  IV. Phát triển mạng lưới trường lớp;sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát triển hệ thống trường THPT chuyên

  1. Phát triển mạng lưới trường lớp

  Các cấp quản lý giáo dục tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo quy hoạch mạng lưới trường lớp THCS, THPT, chú trọng phát triển các trường THCS liên xã, trường THPT chuyên, trường nội trú, bán trú tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập; giải quyết quỹ đất cho trường học theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia. Chú ý tổ chức, quản lý tốt hệ thống các trường chuyên biệt; tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với các trường có yếu tố nước ngoài.

  2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học

  2.1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, nhất là đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục.

  2.2. Các cơ sở GDĐT cần chỉ đạo các trường yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, thiết bị dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

  2.3. Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường theo hướng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh thuộc khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   

  3. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

  ­- Căn cứ vào Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, rà soát lại các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT về xây dựng và kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;

  - Các phòng GD&ĐT chủ động tham mưu cho UBND các huyện, thành phố tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn sau năm 2015 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

  4. Triển khai Đề án phát triển trường THPT chuyên giai đoạn 2010 - 2020

  4.1. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển các trường THPT chuyên thành một hệ thống cơ sở giáo dục trung học có chất lượng giáo dục cao, đạt chuẩn quốc gia; có trang thiết bị dạy học đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu tạo nguồn đào tạo nhân lực bậc cao, bồi dưỡng nhân tài của đất nước.

  4.2. Trường THPT chuyên cần tích cực triển khai các biện pháp và bước đi phù hợp để thực hiện hiệu quả Đề án. Trường THPT chuyên cần có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ,  ngoại ngữ và tin học để có thể tham gia học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ trong thời gian tới theo Chương trình của các dự án. Khuyến khích các trường THPT có điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất hiện đại thực hiện những mục tiêu, giải pháp như trường THPT chuyên.

  4.3. Các phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho các cấp lãnh đạo địa phương đầu tư nguồn lực, đội ngũ để phát triển mô hình nhà trường chất lượng cao, tạo môi trường giáo dục tốt có chất lượng để thu hút học sinh học tập.

  4.4. Để nâng cao chất lượng dạy và học, hàng năm trường THPT chuyên cần xây dựng kế hoạch và tổ chức có hiệu quả trại hè của 17 trường THPTchuyên khu vực trung du, miền núi phía bắc.

   5. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học

  Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng;

  Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; Tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT, việc quản lý các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2-12/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

  Kiểm tra, rà soát và tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục trung học có yếu tố nước ngoài, các chương trình giảng dạy của nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài tại các cơ sở giáo dục trung học của Việt Nam; các cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

  Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua mạng Internet, video, website, đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thanh tra viên, cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,...

  6. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng; đồng thời tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra, đánh giá của các cơ sở giáo dục trung học

  Tiếp tục thực hiện thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 về quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện 3 công khai để người học và xã hôị giám sát và đánh giá: (1) Công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo; (2) công khai các điều kiện về cơ sở vật chất,  đội ngũ giáo viên; (3) công khai thu, chi tài chính.

  Các hoạt động giáo dục trong nhà trường phải thực hiện đúng qui định, đúng qui chế và hướng dẫn của Bộ và của Sở GD&ĐT .

  Tổ chức nghiêm túc các kì kiểm tra, kỳ thi, thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của Bộ trong việc ôn tập, tổ chức  kỳ thi tốt nghiệp các cấp học. Cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp: vi phạm qui chế chuyên môn, hồ sơ chuyên môn, vi phạm đạo đức nhà giáo, tiêu cực trong học tập, kiểm tra, thi cử, các hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, ...

  Thực hiện báo cáo đúng qui định về thời gian và yêu cầu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra chuyên môn và kiểm tra tự kiểm định chất lượng trường THCS, THPT. 

  Thống nhất chỉ đạo, sử dụng và quản lý hồ sơ chuyên môn theo qui định của Điều lệ trường phổ thông và Sở GD&ĐT quy định. Việc sử dụng các loại hồ sơ chuyên môn của Nhà trường, tổ chuyên môn và giáo viên trái với quy định đều được coi là không hợp lệ. Việc quản lí, kiểm tra, theo dõi sử dụng hồ sơ chuyên môn trường học phải được thực hiện thường xuyên theo quy định.

  - Quản lý việc cấp phát văn bằng chứng chỉ, cấp phép dạy thêm, học thêm theo đúng qui định của Bộ, của UBND tỉnh.

  - Quản lý tài chính theo đúng quy định của nhà nước .

  - Khi nhận vở cấp phát cho học sinh, phải yêu cầu đơn vị cung ứng đưa mẫu vở để kiểm tra, đối chiếu. Khi đúng mẫu mới nhận và phát cho học sinh.

  * Tăng cường nề nếp, ý thức trách nhiệm của cán bộ, GV và HS.

  - Các đơn vị tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân theo điều lệ trường trung học cho cán bộ, GV và HS.

  - Các hoạt động GD phải  thực hiện theo đúng qui định trong kế hoạch giáo dục, nghiêm cấm cắt xén chương trình hoặc hạ thấp các yêu cầu giáo dục.

  - Các cấp quản lý giáo dục phải tăng cường công tác giáo dục, ý thức và trách nhiệm đối với Giáo viên làm công tác thi. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập Qui chế thi, đảm bảo thực hiện nghiêm túc qui chế thi.

  7.Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục

  Thực hiện chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 04/07/2008 của UBND tỉnh Hà Giang về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Các đơn vị tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về kiên cố hoá trường lớp học, về đổi mới nội dung chương trình giáo dục Phổ thông và các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Tỉnh, của Sở. Huy động hợp pháp sự đóng góp của nhân dân trên cơ sở tự nguyện nhằm tăng cường cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho công tác dạy - học tại các đơn vị. Trong quá trình thực hiện phải tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các tổ chức  đoàn thể xã hội, Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện tốt việc giáo dục toàn diện học sinh.

  8. Công tác thi đua, khen thưởng

  Các phòng GD&ĐT, các trường phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh.

  V. Tổ chức thực hiện

  Nhận được văn bản này Sở GD&ĐT Hà Giang yêu cầu lãnh đạo các trường trực thuộc, Phòng GD&ĐTcác huyện, thành phố; căn cứ vào nội dung tại văn bản hướng dẫn này và tình hình cụ thể của từng đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH) theo số điện thoại 0219.3867733 để cùng phối hợp giải quyết.  

               

  Nơi nhận:                                           

  - Như kính gửi (Để thực hiện);                                    

  - Vụ GDTrH-Bộ GD&ĐT(Để báo cáo);

  - UBND tỉnh Hà Giang (Để báo cáo);

  - Ban GĐ Sở (Để chỉ đạo);

  - Công đoàn ngành GD&ĐT (phối hợp);                                                               

  - Văn phòng Sở, Thanh tra Sở ( phối hợp);

  - Các phòng chức năng Sở ( phối hợp);        

  - Lưu: VT, GDTrH.

   

                   KT. GIÁM ĐỐC

                   PHÓ GIÁM ĐỐC

   

                            Đã ký

              

                      

                         Vũ văn Sử

   

   

                          

   

   

   

   

   
       

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Trường Thcs Tả Lủng @ 11:08 19/08/2013
  Số lượt xem: 570
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Hỗ trợ Trường THCS Tả Lủng

  HỖ TRỢ QUẢN TRỊ TRANG RIÊNG (Bạn cần phải đăng nhập trước)
  Nhập tên miền của bạn (VD: http://violet.vn/thcstalung/), xong nhấn nút "Mở ra"
  Giao diện Menu Thư mục Thành viên Tài nguyên
  http://